menuEN
back

FICUS Hakkında

Ficus Innovations tekstil sektöründe bugünün ihtiyaçlarını geleneksel yöntemlerden ilham alarak karşılamayı misyon edindi. İnsanlığın ihtiyaçları ilkçağlardan itibaren günümüze kadar belli temel dürtüler etrafında ortaklaştı. İnsan örtünmek için ilk olarak incir yaprağına uzandı. Tekstilde doğal boyama ve baskı alanında faaliyet gösteren Ficus Innovations’ın hikayesi de bu kadim bitkiden aldığı ilhamla başladı. Moraceae familyasından Ficus Carica, yani incir, her koşulda varlığını koruyup devam ettirebilen kuvvetli ve kökleri çok eskiye dayanan kadim bir tür. Yaradılış mitlerinde dahi kendine yer bulan Ficus Carica, insan da dahil olmak üzere yeryüzünde var olan sayısız canlıyı besleyen bereketli, kuvvetli ve şifalı bir yapıya sahip. İncir bitkisi ekolojik döngü için hayati önem taşıyor ve ekolojistler tarafından da “temel kaynak” olarak adlandırılıyor. Ficus Innovations olarak ilham aldığımız bitkiye yakışan şekilde, üretimde sürdürülebilir yöntemleri ve çevre dostu bir anlayışı benimsedik. Nasıl ki incir her koşulda yetişmeye elverişli ve ekosistemde aktif rol üstlenen bir bitkiyse, Ficus markamız da bugün tekstil endüstrisinin ihtiyaçları doğrultusunda gelişirken doğal boyamada endüstriyel ölçekte talep karşılamayı, tamamen doğal ve çevre dostu bir üretimde standardizasyonu sağlamayı başarıyor. Ficus Innovations, tekstilde doğal boyar maddeler ve ekolojik sabitleycilerle renk çeşitliliği ve yüksek haslıkları birleştirip yenilikçi bir rol üstlenirken, gelecek için de yüksek sorumluluk duygusu taşıyor. Üretim sürecimizde doğal boyar madde olarak bitkilerin insanlar tarafından tüketilemeyen doğal atıklarını değerlendiriliyoruz, üstelik üretim sürecinden arta kalan sular da renklerinden arındırılıp doğrudan toprağa verilebiliyor ve bahçe işlerinde kullanılabiliyor. Ficus Innovations üretimin her aşamasında doğadan ilham alıp beslenirken doğayı beslemeyi de ihmal etmiyor. Birçok medeniyeti besleyen, efsanelerde ve hikayelerde dahi yer etmiş olan incir bitkisi bilgelikle de ilişkilendirilir. Ficus Innovations yıllar süren Ar-Ge çalışmalarıyla ortaya çıkardığı kendine has doğal boyama ve baskı tekniği sürecini sürekli geliştirmeye devam ediyor. Üretimin her aşamasında şeffaf, sürekli gelişime ve yeniliğe açık, denetlenebilir bir hizmet sunuyor. İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan örtünme etrafında gelişen tekstil endüstrisinde Ficus Innovations doğal boyamayı tekrardan üretilebilir kılıp öncü bir rol üstleniyor.